Behandling

Et specialiseret behandlingstilbud

Neuropædagogikken spiller en stor rolle på Rødbo, for at beboerne netop kan udvikle eller vedligeholde deres færdigheder. Derudover har vi et stort fokus på udvikling i forhold til hjælpemidler, så vi hele tiden sikrer os, at teknologien og de nye muligheder letter tilværelsen mest muligt for vores beboere.

to glade beboere ved køkkenbordet på Rødbo

To medarbejdere har specialiseret sig i at arbejde med beboernes livshistorier. Sammen med de pårørende skriver de beboernes livshistorie, så især nye medarbejdere let kan danne sig et overblik over det liv, beboerne levede, før de kom til Rødbo.

Ved hjælp af livshistorierne kan vi derfor bedst hjælpe beboerne med at huske, hvad de har oplevet tidligere og at inddrage deres historie i dagligdagen.

Flere beboere får også massage eller musikterapi. Det er dog ikke en del af det faste tilbud, hvorfor beboerne selv betaler.

Ergo- og fysioterapi

Træning efter behov

Beboerne kan få behandling hos vores tre fysioterapeuter eller tre ergoterapeuter. Man skal ikke visiteres til behandlingerne, som bliver fordelt efter, hvilken beboer der har mest brug for behandlingen.

Som regel giver terapeuterne individuel træning, men når flere beboere kan få glæde af at træne sammen, har vi også fælleshold med ADL-træning, hvor de eksempelvis træner at arbejde i et køkken eller andre dagligdags opgaver.

Terapeuterne hjælper desuden de øvrige medarbejdere med at vælge og tilpasse alle former for hjælpemidler, så behandlingen hænger sammen hele vejen rundt om beboerne.

Træningen kan enten foregå i terapiens træningssal, i beboernes lejlighed eller i vores sanserum. Her har vi et kuglekar og en musikseng, der kan vibrere. Beboerne kan ligge her og slappe af, mens de nyder duftene, lytter til musik og ser forskellige former for lys på stjernehimlen på loftet eller film med eksempelvis hvaler i 3D.

Handleplaner

De pædagogiske handleplaner er rammen om vores arbejde. Her planlægger vi sammen med beboeren, hvad vi skal arbejde henimod og eventuelt hvilke delmål, vi skal arbejde med først.

Det kan være, beboeren gerne vil

  • tabe sig
  • rejse
  • lære at børste tænder selv
  • blive bedre til at bevæge sig

Beboerne har stor indflydelse på planerne. Hvis deres ønske ikke er realistisk, hjælper vi dem med at finde et mere passende mål.

Vi skriver også ind i handleplanen, hvis vi vil arbejde på at finde en ny form for hjælpemiddel, der kan lette dagligdagen, eller hvis vi vil tilføje en ny form for behandling.

Hver beboer har sit eget team af personale. Her er typisk to medarbejdere fra huset, en fysio- eller ergoterapeut og en medarbejder fra beboerens dagtilbud.

Teamet justerer planerne løbende efter behov og inviterer gerne beboeren til at deltage.